Автобусни превози

Основната дейност на АЕБТРИ в областта на превозите на пътници е категоризацията на автобусите съгласно системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU). Тази дейност се допълва с информационни и консултантски услуги, оказвани при необходимост на автобусните превозвачи.

No more posts

Времето

Валутни курсове

CURRENCY RATES