Информационна и консултантска дейност

Чрез информационната система ТРАНС-ИНФО AEБТРИ предоставя възможно най-пълна и надеждна информация за условията за извършване на автомобилни превози в отделните страни в Европа и по света. Експертите в АЕБТРИ оказват съдействие на абонатите на системата: • при решаване на проблеми, възникнали при автомобилни превози на пътници и товари в страната и в чужбина; • за изясняване на механизмите на прилагане на разпоредби и процедури от националните компетентни органи; • за запознаване с българското, европейското и международно законодателство в автомобилния транспорт, включително двустранните спогодби.


No more posts

Времето

Валутни курсове

CURRENCY RATES